Wednesday, 11 January 2017

18/02/17 Emporiwm Gymreig | The Welsh Emporium

Yn Llundain ddydd Sadwrn, Chwefror 18? Dewch draw i Ganolfan Cymry Llundain, bydd Pant Du a llawer mwy yno!

In London on the 18th of February? Come to the London Welsh Centre, Pant Du and many more will be there!


Friday, 6 January 2017

Blwyddyn Newydd Dda | Happy New Year 🎉Diolch am yr holl gefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Bydd Caffi Pant Du yn ail-agor fis Ebrill 2017, edrychwn ymlaen at eich croesawu adeg hynny. Os am fwy o wybodaeth am gynnal nosweithiau blasu gwin 🍷neu barti preifat yn Pant Du tarwch olwg ar - "Teithiau a Blasu"


Thank you all for your continued support throughout last year. 
Pant Du Café will re-open in April 2017, we look forward to welcoming you back then. 
For more information regarding hosting a wine tasting evening 🍾 or a private party at Pant Du have a look at our "Tours and Tastings"

Thursday, 10 November 2016

Nadolig 2016 Christmas

Dyddiadau Nadolig 2016

Bydd Pant Du yn mynychu nifer o farchnadoedd Nadolig y flwyddyn yma, a bydd Siop Pant Du ar agor ar y penwythnosau ym mis Rhagfyr, dyma restr o'r diswyddiadau/dyddiadau isod.


24 Tachwedd

Ffair Nadolig Ysgol y Bontnewydd
Amser - 6pm - 8pm

26 Tachwedd

Ffair Nadolig Penygroes
Lleoliad - Neuadd Goffa Penygroes

2 - 4 Rhagfyr 

Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion.
www.portmeirion-village.com 

3 - 4 Rhagfyr

Siop Pant Du ar agor i werthu cynnyrch a phecynnau Nadolig.
Amser - 10:30am - 3:30pm

9 - 10 Rhagfyr
Cracyr Nadolig Bangor
Lleoliad - Stryd Fawr Bangor
Link - Bangor Christmas Cracker

10 - 11 Rhagfyr

Siop Pant Du ar agor i werthu cynnyrch a phecynnau Nadolig.
Amser - 10:30am - 3:30pm

17 - 18 Rhagfyr
Siop Pant Du ar agor i werthu cynnyrch a phecynnau Nadolig.
Amser - 10:30am - 3:30pm________________

Dates - Christmas 2016


Pant Du will be attending many Christmas markets this year, Pant Du's Shop will also be open during the weekends in December for Christmas shopping. Below is a list of events and dates.


24th November

Ysgol y Bontnewydd Christmas Fair
Time - 6pm - 8pm

26th November

Penygroes Christmas Fair
Location - Neuadd Goffa Penygroes

2 - 4 December 
Portmeirion Food and Craft Fair
www.portmeirion-village.com 

3 - 4 December

Pant Du Shop open selling our own produce, Christmas gifts and hampers.
Time - 10:30am - 3:30pm

9 - 10 December
Bangor Christmas Cracker
Location - Bangor High Street
Link - Bangor Christmas Cracker

10 - 11 December
Pant Du Shop open selling our own produce, Christmas gifts and hampers.
Time - 10:30am - 3:30pm

17 - 18 December
Pant Du Shop open selling our own produce, Christmas gifts and hampers.
Time - 10:30am - 3:30pm